Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to inaczej żuraw przenośny, który zamontowany jest z tyłu samochodu ciężarowego lub pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią. Wykorzystywany jest do prac przeładunkowych. Po zamontowaniu do niego dodatkowego osprzętu np. wideł paletowych, łyżki koparki do piachu, świdra, a nawet chwytaka bloków kamiennych wzrastają możliwości jego wykorzystania.Rozpocząć kurs mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Jak wygląda kurs?

Podczas kursu kursanci zapoznają się z maszynoznawstwem specjalnym, czyli budową żurawi przeładunkowych oraz działaniem urządzeń zabezpieczających dźwignicę. Dodatkowo poszerzą wiedzę na temat ustawy o dozorze technicznym, przepisach BHP, udzielaniu pomocy przedlekarskiej, warunkach technicznych dozoru technicznego związanych z eksploatacją żurawi przeładunkowych. Kursanci zapoznają się z tematami takimi jak: podział żurawi na typy: przeładunkowy, samojezdny, przewoźny itp., obowiązkami operatorów żurawi. Podczas kursu odbędą również praktykę na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym.
 

Co jest celem kursu?

Celem kursu jest nie tylko praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego, ale również zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi żurawi. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz. 849).
 

Gdzie zrobisz kurs HDS?

map pin icon

37-550 Radymno

ul. Rynek 23

map pin icon

35-001 Rzeszów

ul. Jałowego 35 nr lokalu 6

budynek Willa Folk

map pin icon

37-500 Jarosław

plac Mickiewicza 11

ludzie w klasie - nauka jazdy - niebieski gradient

Zapisz się na zajęcia

Chcesz zapisać się na kurs obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych HDS?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu zapisu na zajęcia.