Wymarzona praca kierowca zawodowy nie jest możliwa bez prawa jazdy odpowiedniej kategorii i szkoleń typu kwalifikacja wstępna lub wstępna przyspieszona. Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla osób starających się o pracę jako kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu, a uprawnienia na kat. D uzyskał po 10 września 2008r. lub gdy  uprawnienia na kat. C uzyskał po 10 września 2009r (osoby te muszą odbyć w odpowiednim terminie szkolenie okresowe) oraz gdy w ogóle nie posiada  ich jeszcze.  

Kurs kwalifikacji wstępnej

Kto może przystąpić do kursu?

Do kursu przystąpić mogą obywatele PL, osoby przebywające co najmniej 185 dni na terenie RP, osoba studiująca w Polsce lub pracująca u polskiego przewoźnika. Przed kursem należy wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań w wykonywaniu pracy w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Po zrobieniu badań lekarskich i psychologicznych trzeba udać się do Wydziału Komunikacji aby wybrać PKZ (profil Kierowcy zawodowego) zanim rozpocznie się kurs. 


Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs kwalifikacji wstępnej w wymiarze 280h w szczególności przeznaczony jest dla kierowców, którzy są pomiędzy 18 a 23 rokiem życia ( na kat. C i C+E - pomiędzy 18 a 21r. życia, na kat. D i D+
E pomiędzy 21 a 23 r. życia). Kwalifikację wstępnej przyśpieszonej mogą ukończyć kandydaci z kat. C i C+E po 21 roku życia oraz z kat. D+E po 23 roku życia).

Z czego składa się kurs ?


Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z 280 h, w tym 260h teorii i 20 h praktyki. 20 godzin praktyki obejmuje 16 h jazdy w ruchu miejskim oraz 4 h w jazdy w warunkach specjalnych. Warto wspomnieć, iż wymienione ostatnie 4 h można zastąpić 2 h jazdy na symulatorze. W przypadku kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kurs trwa 140h. 

 

Jak wygląda egzamin?
Kurs kwalifikacji wstępnej zakończony jest egzaminem teoretycznym składający się z testu o tematyce ogólnej dla wszystkich kategorii prawa jazdy (20 pytań)  oraz specjalistycznej dla kat. C, C+E, C1, C1+E, D, D1, D1+E, D+E (10 pytań). Egzamin odbywa się od 06.04.2022 w WORD-ach. Po jego ukończeniu z wynikiem pozytywnym wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Przed upływem 5 lat od uzyskania wspomnianego Świadectwa... należy ponownie zrobić nadania, ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy. KARTA KIEROWCY niezbędna w pojazdach wyposażonych w tachograf cyfrowy wystawiana jest po złożeniu wniosku w PWPW.

Kurs kwalifikacji przyspieszonej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin zajęć, w tym 130 godzn teoretycznych oraz 8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny w warunkach specjalnych, które można zrealizować podczas 1 godziny zajęć na symulatorze.

 

Do kogo jest skierowana?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona skierowana jest do osób, które uzyskały uprawnienia na kat. C i C1 po 10 września 2009r. lub na kat. D i D1 po 10 września 2008r. oraz 21-latków posiadających prawo jazdy kategorii C i C+E, a także 23-latków mających prawo jazdy kat. D i D+E.

 

Jak wygląda szkolenie?

Podczas szkolenia uczestniczy kursu pogłębiają wiedzę dotyczącą prawidłowego kierowania pojazdem, przepisów bezpieczeństwa, właściwości technicznych pojazdów oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy. Przedstawiane są również najważniejsze zasady sprawnej i prawidłowej obsługi logistyki, która ma bardzo duże znaczenie w spedycji i transporcie drogowym.

Jak wygląda egzamin ?

Zajęcia kończy egzamin, który odbywa się od 06.04.2022 w WORD-ach w postaci testu złożonego z pytań dotyczących wszystkich kategorii prawa jazdy oraz specjalnej złożonej z pytań skierowanych wyłącznie w kategorii C, C1, C+E, D, D1, D+E, D1+E, C1+E.

Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Taki dokument ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest przystąpienie do szkolenia okresowego. Po uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy je jak najszybciej złożyć w Wydziale Komunikacji, w celu wpisania ich w prawo jazdy. 

Szkolenie okresowe

Obowiązek ukończenia szkolenia okresowego spoczywa również na osobach, które ukończyły kwalifikacje wstępne, przyspieszone oraz uzupełniające. Kurs obejmuje 21 godzin zajęć w ramach trzech modułów obowiązkowych oraz 14 godzin zajęć w ramach modułów dodatkowych szkolenia okresowego. Zajęcia realizowane są na przestrzeni 5 dni. Po ukończeniu 35 godzin szkolenia wydawane jest Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Wydany przez nas zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wraz z badaniami należy zgłosić w odpowiednim wydziale komunikacji, gdzie zostanie wymienione prawa jazdy. WARTO PAMIĘTAĆ, aby do szkolenia okresowego przystąpić przynajmniej 2 miesiące przed wskazaną datą w tabelce znajdującej się z tyłu aktualnego prawa jazdy.

Szkolenie okresowe można skrócić jeżeli kierowca posiada jedno z dodatkowych szkoleń - ADR-y lub przewóz żywych zwierząt.

Gdzie nas szukać?

map pin icon

37-550 Radymno

ul. Rynek 23

map pin icon

35-001 Rzeszów

ul. Jałowego 35 nr lokalu 6

budynek Willa Folk

map pin icon

37-500 Jarosław

plac Mickiewicza 11

ludzie w klasie - nauka jazdy - niebieski gradient

Zapisz się na zajęcia

Chcesz zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej lub okresowej?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu zapisu na zajęcia.