Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób D, D+E, D1, D1+E

Świadectwo kwalifikacji do kat. D1, D1E, D, DE

kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej przeznaczone jest dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 września 2008 r. Szkolenie może odbywać się w trybie indywidualnym lub grupowym. Składa się z dwóch części:

  • część podstawowa: teoretyczna – 195 godzin
  • część specjalistyczna:
    • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
    • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
    • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Szkolenie łącznie obejmuje 280 godzin. Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Koszt egzaminu nie jest zawarty w cenie szkolenia. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *