Kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy C, C+E, C1, C1+E

Szczegóły szkolenia z kwalifikacji wstępnej do kat. C1, C1E, C, CE

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej jest przeznaczone dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 września 2009 r. Szkolenie może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Składa się z dwóch części:

 • część podstawowa: teoretyczna – 195 godzin
 • część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
  • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Szkolenie łącznie obejmuje 280 godzin. Po ukończonym szkoleniu Przeprowadzany jest egzamin państwowy. Koszt egzaminu nie jest zawarty w cenie szkolenia. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ:

 • Zaświadczenie lekarskie wykazujące brak przeciwwskazań do zawodu kierowcy, dodatkowo aktualne badanie psychotechniczne
 • Do wglądu dokument tożsamości
 • Do wglądu prawo jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy)
 • Do wglądu świadectwo kwalifikacji zawodowej (w przypadku, gdy je posiadamy)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *