Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy C, C + E, C1, C1 + E

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C1, C1E, C, CE – szczegóły

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przeznaczone dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 września 2009 r. Szkolenie może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Składa się z dwóch części:

  • część podstawowa: teoretyczna – 97 godzin
  • część specjalistyczna
    • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
    • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
    • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Szkolenie łącznie obejmuje 140 godzin. Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy. Koszt egzaminu nie jest zawarty w cenie szkolenia. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat.

Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *